KVKK

Son Güncellenme: 20-12-2021


Kişisel Verilerin Korunması 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımız (Biyografi Enstitüsü) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. 

Bu kapsamda İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımız (Biyografi Enstitüsü) tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen kanun ve yönetmelikler gereğince İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımız (Biyografi Enstitüsü) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımız (Biyografi Enstitüsü) çalışanları veya Vakfa iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekân/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları. 

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımız (Biyografi Enstitüsü) tarafından sunulan etkinlik, eğitim ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için; etkinlik, eğitim ve hizmet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; vakıf anlayışını geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımız (Biyografi Enstitüsü) tarafından gerçekleştirilen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımızın (Biyografi Enstitüsü) kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

Etkinlik, eğitim ve hizmet ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

Tedarikçilerimiz, paydaşlarımız, destekçilerimiz, sponsorlarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımızın (Biyografi Enstitüsü) insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımızın (Biyografi Enstitüsü) çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımız (Biyografi Enstitüsü)in düzenlediği eğitim, seminer, etkinlik veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımız (Biyografi Enstitüsü) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. 

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımız (Biyografi Enstitüsü) tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfımızın (Biyografi Enstitüsü) veri akışlarından çıkarılacaktır.


Adres Bilgisi

Biyografi Enstitüsü

Süleymaniye Mahallesi Elmaruf Sokak No:5

34116 Fatih - İstanbul

+90 212 522 95 14

iletisim@biyografienstitusu.org

...Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz...
Instagram Twitter Youtube

Email Bülten Kaydı

Email adresinizi bırakın, güncel haber ve yazılardan haberdar olun.